intel xeon l5630

发现未知的乐趣:客官, 欧米茄  合您心意否?不喜欢? 再来一次    随机榜
Intel Xeon E5606 E5520 E5530 E5640 E5645 L5630 X58 CPU1366针

5.00

Intel Xeon E5606 E5520 E5530 E5640 E5645 L5630 X58 CPU1366针

Intel Xeon E5506 L5520 E5520 E5620 L5630 E5645至强CPU 六核

8.00

Intel Xeon E5506 L5520 E5520 E5620 L5630 E5645至强CPU 六核

Intel Xeon L5630 CPU 2.13GHz 4核心8线程 双路 1366针 低功耗

20.00

Intel Xeon L5630 CPU 2.13GHz 4核心8线程 双路 1366针 低功耗

Intel英特尔 XEON志强 L5630 L5640 E5640 E5649 服务器1366针CPU

13.00

Intel英特尔 XEON志强 L5630 L5640 E5640 E5649 服务器1366针CPU

Intel XEON E5520 四核1366针 cpu 配 x58主板 还有 L5520 L5630

100.00

Intel XEON E5520 四核1366针 cpu 配 x58主板 还有 L5520 L5630

Intel 至强 XEON L5630 正式版 B1步进 2.13G/1366/4核CPU

100.00

Intel 至强 XEON L5630 正式版 B1步进 2.13G/1366/4核CPU

Intel Xeon L5630 CPU 2.13GHz 4核心8线程 双路 1366针 低功耗

20.00

Intel Xeon L5630 CPU 2.13GHz 4核心8线程 双路 1366针 低功耗

随机导购网 2011-2019 (京ICP备12025735号-8
最近更新